Xunta

                                                                                                                        

Results with SARS-CoV-2 protein components

Analysis of structures

Prediction of structures

Refinement of structures

 

Results of the project “Prediction of the structure of SARS-CoV-2 proteins with artificial intelligence techniques”, funded by Axencia Galega de Innovación (GAIN) and co-funded by FEDER, and supported by Consellería de Economía, Emprego e Industria, reference: IN845D-02.

Resultados do proxecto “Predición da estrutura de proteínas de SARS-CoV-2 con técnicas de intelixencia artificial”, subvencionado pola Axencia Galega de Innovación (GAIN) e cofinanciado con cargo aos fondos FEDER, e apoiado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, referencia: IN845D-02.

 

Main objectives of the project:

·        Analysis of SARS-CoV-2 protein components deposited in PDB.

·        SARS-CoV-2 protein prediction with different techniques (Rosetta and evolutionary computing methods).

·        Refinement of structure of the SARS-CoV-2 proteins with evolutionary computing methods.

·        Publicize the results.

Contact