Languages

You are here

Publicada la lista provisional de admitidos / excluídos, curso 2011/2012

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO MESTRADO UNIVERSITARIO EN COMPUTACIÓN

CURSO 2011/2012

A Comisión encargada de valorar as solicitudes de inscrición presentadas para o Mestrado Universitario en Computación 2011/2012, reunida o día 26 de xullo de 2011, acordou publicar a seguinte relación de adimitidos e de excluídos:

ADMITIDOS

Fernández Pazos, Carlos

González López, Ana

López Iglesias, Macías

Lorenzo Varela, Moira

EXCLUÍDOS Causas de exclusión

Pascual Vázquez, Victor Alfredo

Non presentou fotocopia do DNI cotexada

Sánchez Becerra, Sonia Margarita

Non presentou a documentación esixida

Trueba Martínez, Pedro José

Non presentou a documentación esixida

Prazo de reclamacións: o 26 e o 27 de xullo

As persoas excluidas poderán interpoñer unha reclamación dirixida ao presidente da Comisión de Selección do Mestrado no prazo indicado. A Comisión resolverá as reclamacións e publicará a relación definitiva o día 29 de xullo de 2011.

 

A Coruña, 26 de xullo de 2011

J. Pedro Cabalar Fernández

Presidente da Comisión de Selección do

Mestrado Universitario en Computación